Codul etic și normele de conduită ale salariatului

Codul etic si normele de conduita ale conducerii executive si administrative si ale salariatului

Cod Etic OTC- Editia 2022

Ethic Code OTC- Issue 2022