Componenta Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.

Prin Hotărârea nr. 7/04.04.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost aleși 5 membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, pe o perioada de 4 luni, de la data de 04.04.2022 până la data de 03.08.2022.

null

GHEORGHE CRISTIAN-FLORIN

Președinte al Consiliului de Administrație
null

UNGUR RAMONA

Membru al Consiliului de Administrație
null

ANDREI AURELIAN OVIDIU

Membru al Consiliului de Administrație
null

TEȘELEANU GEORGE

Membru al Consiliului de Administrație
null

NICOLAE EMILIAN

Membru al Consiliului de Administrație