Componenta Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.

Prin Hotărârea nr. 14/29.07.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost aleși 7 membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, pe o perioada de 4 luni, începand cu data de 04.08.2022.

null

GHEORGHE CRISTIAN-FLORIN

Președinte al Consiliului de Administrație
null

UNGUR RAMONA

Membru al Consiliului de Administrație
null

ANDREI AURELIAN OVIDIU

Membru al Consiliului de Administrație
null

TEȘELEANU GEORGE

Membru al Consiliului de Administrație
null

NICOLAE EMILIAN

Membru al Consiliului de Administrație
null

MICU IONUȚ STELIAN

Membru al Consiliului de Administrație
null

LAZARIU DRAGOȘ-CIPRIAN

Membru al Consiliului de Administrație