Dividende pentru anul 2015

Societatea OIL TERMINAL S.A. Constanța anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2015 începând cu data de 03 iunie 2016 (data platii) catre actionarii înregistrati la data de 16 mai 2016 (ex-date 13.05.2016) în Registrul Acționarilor societații ținut de catre DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Prin Hotarârea nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 Aprilie 2016 s-a stabilit valoarea dividendului brut la 0,00489985 lei/actiune.

 

Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societatea OIL TERMINAL, din dividendul brut si platit la bugetul statului, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, iar actionarii vor încasa dividendele la valoarea neta.

Descarca documente