Dividende pentru anul 2018

Societatea OIL TERMINAL S.A. Constanța anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2018 începând cu data de 07 iunie 2019 (data plăţii) către acţionarii înregistraţi la data de 17 mai 2019 în Registrul Acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Data ex-date stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor este 16 mai 2019. Prin Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 24 Aprilie 2019 s-a stabilit valoarea dividendului brut la 0,00007858 lei/actiune.

 

Impozitul pe dividende va fi calculat si reţinut de către Societatea OIL TERMINAL, din dividendul brut şi plătit la bugetul statului, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, iar acţionarii vor încasa dividendele la valoarea netă.

Descarca documente