Societatea OIL TERMINAL S.A. Constanța anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2019 începând cu data de 04 iunie 2020 (data plăţii) către acţionarii înregistraţi la data de 14 mai 2020 în Registrul Acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Data ex-date stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor este 13 mai 2020.
Prin Hotărârea nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 23 Aprilie 2020 s-a stabilit valoarea dividendului brut la 0,00195233 lei/acțiune.

 

Impozitul pe dividende va fi calculat și reţinut de către Societatea OIL TERMINAL, din dividendul brut şi plătit la bugetul statului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, iar acţionarii vor încasa dividendele la valoarea netă.Comunicat-plata-dividende-2019.

Comunicat plata dividende 2019