Societatea OIL TERMINAL S.A. Constanța anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2020 începând cu data de 07 iunie 2021 (data plăţii) către acţionarii înregistraţi la data de 18 mai 2021 în Registrul Acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Data ex-date stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor este 17 mai 2021.
Prin Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26 Aprilie 2021 s-a stabilit valoarea dividendului brut la 0,00276217 lei/acțiune.

 

Impozitul pe dividende va fi calculat și reţinut de către Societatea OIL TERMINAL, din dividendul brut şi plătit la bugetul statului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, iar acţionarii vor încasa dividendele la valoarea netă.

 

Comunicat privind plata dividendelor pe anul 2020