Forma contractului de mandat 2018

Forma contractului de mandat aprobat in sedinta AGOA din 04.04.2018 si incheiat cu administratorii societatii.