Sectiune cu intrebari frecvente

În vederea exercitarii cu usurinta a drepturilor ce va revin in calitate de actionari, precum si in vederea cresterii eficientei comunicarii dintre dvs. si societatile emitente la care detineti actiuni, va informam ca este necesar sa figurati in registrul actionarilor cu datele personale de identificare actuale. (cod numeric personal, nume, prenume si domiciliul actual).

Incasarea fara intarziere a dividendelor, receptionarea informarilor transmise de catre societatile emitente si implicit participarea dvs. la evenimentele anuntate prin intermediul acestor informari (spre exemplu Adunarile Generale ale Actionarilor), reprezinta o parte din beneficiile inregistrarii datelor de identificare actuale.

 

Documentele necesare in vederea actualizarii datelor personale de identificare sunt urmatoarele:

–     Anexa nr. VI. 1 – Cererea de modificare a datelor de identificare ale titularilor de cont; https://www.roclear.ro/AppFiles/Detinatori/Cerere_modificare_date_titulari.pdf

–     Documentele care sustin solicitarea in cauza

  • copia actului de identitate al detinatorului de instrumente financiare si/sau a certificatului de actionar, orice alt document justificativ care sa sustina cererea de modificare a datelor de identificare;
  • copia Codului Unic de Inregistrare (CUI), Certificatul de Inregistrare de Mentiuni, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si/sau orice alt document justificativ care sa sustina cererea de modificare a datelor de identificare;

–     Dovada achitarii tarifului aferent serviciului solicitat.

 

Documentele mai sus mentionate pot fi transmise prin urmatoarele modalitati:

–     Prin intermediul oficiilor Companiei Nationale Posta Româna S.A.: https://www.roclear.ro/Detinatori/ServiciiDetinatoriNota

–     Prin intermediul Participantilor la sistemul Depozitarului Central, in cazul in care detinerile dumneavoastră sunt evidentiate in conturile acestora: https://www.roclear.ro/Participanti/ParticipantiAgentii

–     Direct la sediul Depozitarului Central: https://www.roclear.ro/Contact

–     Prin corespondenta adresata Depozitarului Central: https://www.roclear.ro/Contact

–     Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati Depozitarul Central S.A. – Bucuresti la  nr. de telefon: 021/408.58.00: https://www.roclear.ro/Contact

Intrebari adresate de actionari pentru AGEA 12(15).06.2020

-referitor parteneriat SAPE

21910-intrebari-adresate-de-actionari-pentru-agea-12(15).06.2020-referitor-parteneriat-sape-

Intrebari adresate de actionari pentru AGEA 12(15).06.2020

– referitor majorare de capital.

21900-intrebari-adresate-de-actionari-pentru-agea-12(15).06.2020-referitor-majorare-de-capital-

Intrebari adresate de actionari pentru AGOA 05/06.08.2019

Raspuns AGOA 05.08.2019

21270-raspunsul-la-intrebarile-unui-actionar-pt-agoa-05.08.2019

Intrebari adresate de actionari pentru AGOA 24.04.2019

19610-raspunsul-la-intrebarile-unui-actionar-pt-agoa-24.04.2019

Intrebari adresate de actionari pentru AGOA 25/26.04.2018

17170-raspunsuri-oil-terminal_referitor-intrebari-actionar-semnificativ_05.04.2018

Intrebari adresate de actionari pentru AGOA 4/5.04.2018

17130-intrebare-referitor-sedinta-agoa-04.04.2018

Intrebari adresate de actionari 26.03.2018

17110-intrebare_raspuns-actionar-26.03.2018

Intrebari adresate de actionari pt AGOA 04/05.04.2018

16870-solicitare-actionar_07.03.2018

Intrebari adresate de actionari pentru AGEA 10/11.10.2016

Acest fisier contine intrebarile formulate de actionarul Fondul Proprietatea privind Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 10(11).10.2016.

12670-intrebari-fp_septembrie-2016

12670-intrebari-fp_13.09.2016

12670-raspuns-oil-nr.-557-din-27.09.2016

12670-raspuns-oil-nr.-558-din-27.09.2016

12670-1_raport-de-evaluare-teren-intravilan-din-constanta-sectia-platforma-nord-ii-salconta

12670-2_raport-darian

12670-3_anexa-3–fise-calcule-terenuri

Intrebari adresate de actionari pentru AGOA 27/28.04.2016

Acest fisier contine intrebarile formulate de actionarulmajoritar, Ministerul Energiei si raspunsurile formulate de societate privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.(28).04.2016.

11330-solicitare-me_12.04.2016

11330-raspuns-oil_referitor-solicitare-me

Intrebari adresate de actionari pentru AGOA 28(29).03.2016

Acest fisier contine intrebarile formulate de actionarulmajoritar, Ministerul Energiei si raspunsurile formulate de societate privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.(29).03.2016.

11060-solicitare-ministerul-energiei-completari–material-agoa-28.03.2016

11060-raspuns-oil-terminal-referitor-intrebari-actionar-majoritar

Intrebari adresate de actionari pentru AGEA 12.(13).10.2015

Acest fisier contine intrebarile formulate de actionarul SC FONDUL PROPRIETATEA SA si raspunsurile formulate de societate privind Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 12.(13).10.2015.

10490-intrebari-actionar-fondul-proprietatea

10491-raspuns-intrebari-fondul-proprietatea

Intrebari adresate de actionari pentru AGOA 13.(14).08.2015

Acest fisier contine raspunsurile la intrebarile formulate de actionarul persoana fizica Ticu Niculae pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 13.(14).08.2015.

10500-9870-intrebari-actionar-ticu

Pentru a cumpăra sau vinde acțiuni OIL TERMINAL trebuie să vă adresați unui broker autorizat (unei Societăți de Intermediere de Servicii Financiare – SSIF), întrucât transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor societății se supune regulilor pieței pe care acestea sunt tranzacționate (Bursa de Valori București).

Valoarea dividendelor brute cuvenite unui actionar se stabileste prin înmultirea numarului de actiuni detinute de actionarul respectiv la data de înregistrare cu valoarea dividendului brut pe actiune aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru exercitiul financiar respectiv.

Pentru aflarea valorii nete a dividendelor cuvenite unui actionar, se deduce din suma bruta obtinuta conform calculului prezentat mai sus valoarea impozitului pe dividende stabilita conform Codului Fiscal.

Pentru rezidenti, nivelul impozitului pe dividende este de 5%.

Un acționar deține la un moment dat atâtea acțiuni câte sunt înregistrate pe numele său în Registrul Acționarilor, ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Pentru a afla numărul de acțiuni deținute, acționarul trebuie să solicite S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. un extras de cont în acest sens.

Orice acționar are dreptul de a fi informat despre desfășurarea ședințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, de a participa la ședințele respective și de a-și exprima votul cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Data, ora, locul ținerii unei asemenea ședințe și problemele înscrise pe ordinea de zi sunt menționate în convocatorul fiecărei ședințe. Convocatorul este transmis spre publicare presei, Bursei de Valori București și ASF.

Orice actionar are dreptul de a fi informat despre situatia economico-financiara a societatii. Societatea face publice prin mass-media, prin rapoartele anuale, semestriale, trimestriale si curente transmise Bursei de Valori Bucuresti si ASF cele mai importante date si informatii destinate actionarilor.

Pentru obtinerea de date si informatii suplimentare, orice actionar se poate adresa societatii cu o cerere în acest sens, mentionând si modul în care doreste sa primeasca raspunsul (în scris, prin posta electronica, în alt mod).

Trebuie stiut ca accesul la unele documente nu este posibil, acestea constituind potrivit legii un secret de serviciu sau având un caracter confidential. Accesul la documentele publice este posibil cu suportarea de catre solicitant a unei taxe pentru acoperirea costurilor cu efectuarea de fotocopii.

Acest site de internet a fost creat tocmai pentru a facilita accesul actionarilor si potentialilor investitori, dar si al altor persoane interesate (brokeri, analisti ai pietei de capital, etc), la informatii privind evolutia societatii si la starea ei economico-financiara.