Forma contractului de mandat aprobat in sedinta AGOA din 04.04.2018 si incheiat cu administratorii societatii.

Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie