Dividende pentru anul 2016

Societatea OIL TERMINAL S.A. anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2016 începând cu data de 06 iunie 2017 (data plăţii) către acţionarii înregistraţi la data de 15 mai 2017 (ex-date 12.05.2017) în Registrul Acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Prin Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26 Aprilie 2017 s-a stabilit valoarea dividendului brut la 0,02442462 lei/actiune.

 

Impozitul pe dividende va fi calculat si reţinut de către Societatea OIL TERMINAL, din dividendul brut şi plătit la bugetul statului, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, iar acţionarii vor încasa dividendele la valoarea netă.

Descarca documente