Dividende pentru anul 2017

Societatea OIL TERMINAL S.A. anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 201începând cu data de 06 iunie 2018 (data plăţii) către acţionarii înregistraţi la data de 15 mai 2018 (ex-date 14.05.2018) în Registrul Acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Prin Hotărârea nr. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 25 Aprilie 2018 s-a stabilit valoarea dividendului brut la 0,00774534 lei/actiune.

 

Impozitul pe dividende va fi calculat si reţinut de către Societatea OIL TERMINAL, din dividendul brut şi plătit la bugetul statului, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, iar acţionarii vor încasa dividendele la valoarea netă.

Descarca documente