Societatea OIL TERMINAL S.A. Constanța anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2021 începând cu data de 07 iunie 2022 (data plăţii) către acţionarii înregistraţi la data de 17 mai 2022 în Registrul Acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Data ex-date stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor este 16 mai 2022.
Prin Hotărârea nr. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27 Aprilie 2022 s-a stabilit valoarea dividendului brut la 0,00725676 lei/acțiune.

 

Impozitul pe dividende va fi calculat și reţinut de către Societatea OIL TERMINAL, din dividendul brut şi plătit la bugetul statului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, iar acţionarii vor încasa dividendele la valoarea netă.

Comunicat plata dividende 2021

STATEMENT REGARDING THE PAYMENT OF DIVIDENDS DISTRIBUTED FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2021